Tehlikeli Atık Yönetimi ve Lisans Hizmetleri
Tehlikeli atık geri kazanım tesisi (Kablo, metal talaşı ve vb.) lisans danışmanlığı. (Yer seçimi, projelendirme, makina ve ekipman seçimleri vb.)
Tehlikeli atık ara depolama tesisleri lisans işlemleri ve danışmanlığı. (Yer seçimi, projelendirme, makina ve ekipman seçimleri vb.)
Tehlikeli atık taşıma araç lisans işleri ve danışmanlığı.
Tehlikeli atık yönetimi danışmanlığı.
Hazardous Waste Management and License Services
Hazardous waste recycling plant (Cable, metal shavings, ete), license consultancy (Projecting, location, machinery and
equipment seleetions, etc).
Licensing and consultancy of hazardous vvaste Merim storage facilities. (Projecting, location, machinery and equipment seleetions, ete.)
Licensing and consultancy of Hazardous vvaste transportation.
Hazardous Waste Management Consultancy.

 

     
Ataevler Mahallesi Belde Sokak Gizemler İş Merkezi B Blok Kat 2 No:4 Nilufer - Bursa - TURKEY
Tel: +90 224 443 17 70 Faks: +90 224 443 17 75 - info@mysweb.com