Çevresel ve Yasal Danışmanlık Hizmetleri
TSE EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi danışmanlığı.
ÇED görüşü.
Emisyon ve atık su deşarj izni.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı danışmanlığı.
Çevre denetim yönetmeliği kapsamında danışmanlık hizmetleri.

21 Kasım 2008 Tarihli ve 27061 Sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan Çevre Denetim Yönetmeliği ile her şirkete kendi çevre birimini kurma yada bu hizmeti lisanslı firmalardan alma zorunlugu getirilmiştir.
Tesis veya faaliyetlerden;
a) Ek-1’de yer alan tesis veya faaliyetler, en az iki çevre görevlisini çalıştırmak veya en az üç çevre görevlisinden oluşan Çevre Yönetim Birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
b) Ek-2’de yer alan tesis veya faaliyetler öncelikle çevre görevlisi istihdam etmek veya en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
MYS Mühendislik Çevre ve Atık Yönetimi, çevre yönetim hizmetini uzman kadrosuyla sunmaktadır.
Environmental and Legal Advisory Services
TSE EN ISO 14001 environmental management services.
EIA opinions.
Emissions and waste water discharge permit.
All legal documents needed to start the business.
Environmental control regulations consultancy services.

According to submitted Environmental Control Regulation in 21 November 2008 and number of 27061 official journal, each company have to organize a environmental department or have to take service from the licensed companies.
For plant or activities;
a) From attachment-1 plant or activities, company have to at least 2 environmental employees or set up environmental management department with at least 3 environmental employees or have to environmental management service from environmental consultancy companies.
b) From attachment-2 plant or activities, company mainly have to employ environmental employees or have to set up Environmental Management Department with at least 3 environmental employees or have to environmental management service from authorized environmental consultancy companies.
MYS Engineering Environmental and Waste Management, is a consultancy service as a part of environmental control regulation with senior environmental engineers. 

 
Ataevler Mahallesi Belde Sokak Gizemler İş Merkezi B Blok Kat 2 No:4 Nilufer - Bursa - TURKEY
Tel: +90 224 443 17 70 Faks: +90 224 443 17 75 - info@mysweb.com